Folúntas: Comhairleoir Caidreamh Poiblí

Jun 30, 2018 | Nuacht

Comhairleoir Caidreamh Poiblí

Tá Ros na Rún ag lorg iarratais do Chomhairleoir Caidreamh Poiblí.

Is conradh bliana atá i gceist a thosóidh i mí Iúil. Beidh an té a cheapfar ag obair le foireann cruthaitheach chun Ros na Rún a chuir chun cinn, agus bainistiú a dhéanamh ar chaidreamh poiblí chun an branda a shaibhriú.

Cúraimí

 • Forbairt straitéis poiblíochta
 • Gaol gairid a chruthú agus a chothú leis na meáin.
 • Preas Ráitis a scríobh i nGaeilge agus i mBéarla.
 • Maoirseacht agus eagriúcháin a dhéanamh ar agallamh raidío, teilifíse nó nuachtáin.

Cáilíochtaí

 • Gaeilge líofa labhartha agus scríofa.
 • Taithí i gcúrsaí poiblíochta.
 • Scileanna Cumarsáide láidir.
 • Tuiscint láidir ar chúrsaí cumarsáide agus eolas ar na meáin shóisialta i gcomhthéacs craolacháin teilifíse.
 • Feachtas Cruthaitheach agus straitéis margaíochta a bhunú agus a chomhlíonadh.
 • Dea-­‐scileanna bainistíochta ama, agus a bheith in ndan oibriú faoi bhrú agus as do stuaim féin.
 • Eolas fairsing ar lucht féachana Ros na Rún.

Seol do CV chuig leiriuchain @ rosnarun.com roimh 10 Iúil 2018.

Is fostóir comhionnanais í Ros na Rún