Fia Ní Chonghaile

Aisteoir: Muireann Ní Raghallaigh

Clann & Caidrimh: Vanessa Breathnach (máthair), Liam Ó Conghaile (athair, nach maireann), Máire Uí Chonghaile (seanmháthair), Peadar Ó Conghaile (seanathair, nach maireann), Sarah Uí Fhlatharta (sin-seanmháthair), Evan Ó Conghaile (leathdheartháir), Liam Óg Ó Conghaile (mac), Niall Breathnach (athair a mic).
Tá Fia diongbháilte ach mímhuiníneach. Bhíodh sí féin agus a máthair, Vanessa, ag bogadh ó áit go háit go han-mhinic agus í ag fás aníos. B’éigean di a bheith cumasach agus neamhspleách dá bharr seo, agus anois, cé nach n-admhódh sí go brách é, teastaíonn seasmhacht uaithi. Tá grá aici do Vanessa ach b’fhuath léi í scaití chomh maith. Tá sí teanntásach, teasaí, ceanndána, agus is féidir spaidhteanna feamainne a bheith aici do dhaoine.
Tháinig Fia go Ros na Rún i Sraith 20, d’fhág sí a mac óig ar leac an dorais ag Máire is Peadar agus d’imigh sí léi arís. Bhí a seantuismitheoirí ag tabhairt aire dá mac ar feadh cúpla mí, gan fios acu gur lena gariníon é ar chor ar bith. Faoi dheireadh, tháinig sí ar ais le bheith ina máthair cheart dá mac. B’aoibhinn léi a bheith ar ais lena buachaillín álainn, ach ní raibh sí sásta a rá cérbh é athair Liam Óg.
Tá Fia an-chruthaitheach – rud atá soiléir le feiceáil sa gcaoi a ngléasann sí. Ba bhreá léi cúrsa sa dearadh faisin a dhéanamh. I Sraith 22 faigheann sí cúpla jab ar an mbaile, ag déanamh cuirtíní agus gúnaí. Anois agus Liam Óg aici níl sí chomh saor agus ab fhearr léi a bheith. Cuirtear fearg uirthi nuair nach gceadaíonn Máire di freastal ar chúrsa faisin i Londain agus Liam Óg á fhágáil i Ros na Rún aici.
Tá faitíos uirthi nach mbeidh suim ag fear ar bith inti agus páiste aici. Tharraing sí go leor achrainn uirthi féin nuair a tháinig sé chun solais gurb é fear a máthair, Niall, athair Liam Óg. Mar bharr ar an donas, thosaigh sí ag crochadh thart leis an scabhaitéir Pól agus ag déanamh neamhaird dá cúraimí clainne. Bíonn sí ag troid le Máire mar gheall air seo ‘s le Evan freisin agus é ag seasamh suas dá mhamó.