Micheál Seoige

Aisteoir: Josie Ó Cualáin

Clann & Caidrimh: Réailtín Seoige (iníon), Pauline Ní Bheirne (páirtí, nach maireann), Saoirse Seoige (iníon, nach maireann), Angela Uí Dhireáin (iarpháirtí), Berni Ní Neachtain (iarbhean chéile).

Slí bheatha: Úinéir Thigh Kheane agus na pumpaí peitril

Tá Micheál dílis agus comhbhách, agus tá sé sásta rud ar bith a dhéanamh dá chairde. Tá sé lách, cineálta agus flaithiúil i gcónaí. Fear gnó atá ann, is aige atá Keanes, an siopa crua-earraí i Ros na Rún.

Bhí a sháith de chrá croí aige thar na mblianta agus is minic nach mbíonn an t-ádh leis ó thaobh cúrsaí grá de. Chríochnaigh a chaidreamh le Angela Uí Dhireáin nuair a d’imigh sí ar ais ag a fear, Tadhg, agus fuair an iníon a bhí acu lena chéile bás sa chliabhán. Is mar gheall ar an gcaidreamh bradach seo atá an ghráin ag Tadhg ar Mhicheál go dtí an lá atá inniu ann.

Bhí sé go mór i ngrá le Pauline, a bhásaigh le hailse i Sraith 9, agus bhí iníon acu lena chéile, Réailtín. Is í Réailtín grá a chroí. Tá sí ina déagóir anois agus í ag iarraidh níos mó saoirse ina saol. Cé gur mhaith leis í a thrust, déanann sé go leor imní fúithi agus bíonn sé deacair air cead a cinn a thabhairt di dá bharr.

I Sraith 22 nuair a thagann Réailtín abhaile ón dioscó ‘s í caochta tá Micheál le ceangail. Ach, le cúnamh ó Laoise, feiceann sé gur bhfearr dó tacú léi agus a bheith tuisceanach di. Ag deireadh an lae b’fhearr leis dá mbeadh a iníon ábalta labhairt leis faoina fadhbanna ná í a bheith scantraithe roimhe.

Is mór an cara dó í Laoise. Is maith leo beirt a bheith ag obair amuigh faoin aer agus d’éirigh go han-mhaith leo agus iad ag roinnt tí in éindí le Réailtín freisin.