Pól

Aisteoir: Fionn Foley

Clann & Caidrimh: Singil.
Rinneadh mí-úsáid agus faillí thubaisteach ar Phól le linn a óige. Théis blianta a chaitheamh ag fulaingt cruatain agus eiteachais tá a fhios aige conas é féin a ghearradh amach ó dhaoine agus óna mhothúcháin féin. Bíonn sé deacair air dul i muinín éinne – gortóidh sé duine sular mbeidh seans acu é a ghortú. Ach ag an am céanna is fada leis go mbeadh tuiscint ag duine éigin dó ‘s go nglacfaí leis mar atá sé. D’fhág tráma a óige a lorg air agus b’fhearr leis aird chrosta an chomhluadair a tharraingt air ná a bheith fágtha as féin.
Chaith Pól roinnt bliana faoi chúram an Teaghlaigh. Nuair a bhí ocht mbliana déag slánaithe aige b’éigean dó an áit a fhágáil agus lig sé a chuid feirge amach ar David, á ionsaí ar an sráid. Thosaigh sé ag codladh amuigh thart ar Ros na Rún ‘s ba chuma leis ach a bheith ag ól ‘s ag tarraingt trioblóide air féin.
Tá caidreamh achrannach ag Pól le Fia Ní Chonghaile. Uaireanta nuair atá fonn diabhlaíochta uirthi caitheann sí a cuid ama le Pól, ach aon uair a eiríonn léi teacht i ngar dó brúnn sé uaidh í arís.
Ba í Maggie an t-aon duine a ghlac leis mar atá sé agus bhí an-mheas ag Pól uirthi.