Job Advert

Feb 28, 2020 | News

Taighdeoir & Comhordaitheoir Scripte

Tá Ros na Rún ag lorg iarratais do Thaighdeoir agus Comhordaitheoir Scripte.

 

Cúraimí

  • Eagrúchán agus dáileadh na scripteanna agus cáipéisí ón rannóg
  • Léamh scripteanna agus ag déanamh taighde orthu
  • Ag eagrú cruinnithe agus tógáil nótaí ag cruinnithe
  • Aistriúcháin

Cáilíochtaí

  • Gaeilge líofa, idir labhartha agus scríofa
  • Scileanna maithe ríomhaireachta, cumarsáide agus eagrúcháin
  • Sár-scileanna riaracháin
  • Taithí a bheith ag obair le foireann agus as a stuaim féin
  • Suim i gcursaí scríbhneoireachta

 

Beidh an post seo lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe. Is conradh 12 mhí atá ann.

 

Má tá suim agat sa phost thuas, déan iarratas i scríbhinn agus seol é le do CV chuig :

leiriuchain@rosnarun.com

 

Spriocdháta Iarratais : 27ú Márta 2020

 

Is fostóir comhionnanais é Ros na Rún