Caitríona Ní Loideáin

Aisteoir: Máire Eilís Ní Fhlatharta

Clann & Caidrimh: Maeve Ní Loideáin (iníon), Vince de Búrca, Jennifer Uí Thuairisc (col ceathrar), Fiach Ó Tuairisc (col cúigear)

Slí bheatha :  Úinéir Loinnir, an sciamhlann áitiúil, bainisteoir an Raidió Pobail (Sraith 22)

Bean í Caitríona atá faiseanta, téisiúil, meabhrach agus uaillmhianach ach go bhfuil tréith an leithleachais inti chomh maith.  Mar gheall ar an leithleachas sin, is minic léi a bheith mífhoighneach, colgach agus géar.  Moltaí is fearr a fhuaraíonn í agus is maith léi bronntanais. Measann Caitríona gurb í féin atá i lár an aonaigh cibé áit ina mbíonn sí. Éiríonn sí teasaí in amanna agus cuirfidh sí a hingne ionat má théann tú ar strae.

Bíonn Caitríona i bhfad níos séimhe agus bíonn sé níos éasca déileáil léi nuair a bhíonn sí faoi gheas na seirce, ach is minic léi a bheith mí-ámharach i gcúrsa grá agus is iomaí crá croí atá faighte aici agus í ar thóir a mian. Níor fhan sí dílis do Vince tar éis dóibh pósadh, bhí caidreamh aici lena mhac Donncha i Sraith 11. Bhí caidreamh aici le Breandán agus bhí páiste acu lena chéile, Maeve. Ach tháinig deireadh leis an gcaidreamh sin nuair a d’fhoghlaim Caitríona go raibh Breandán ina phéidifileach.