Ceannfort Uí Shé

Aisteoir: Bríd Ní Chumhaill

Clann & Caidrimh: Niamh Ní Shé (iníon), Caoilfhinn Ní Shé (iníon), Eric Ó Sé (iarfhear céile).

Slí bheatha: Ceannfort

Tá eolas maith ag O’Shea faoi na buaiceanna agus na deacrachtaí a bhíonn ag mná i bpoist shinsearacha, agus an gá a bhíonn aici í féin a chruthú mar bhean atá ar chomhchéim leis na fir. Tá sí láidir, iomaíoch, uaillmhianach agus thar a bheith gairmiúil ina post, ach gur deacair léi cothromaíocht a bhaint amach idir a teaghlach agus a cuid oibre. D’fhoghlaim sí thar na mblianta nár chóir di caitheamh lena hiníon mar gharda ach uaireanta bíonn smacht dian an Gharda ag teastáil ón iníon chéanna. Tá Niamh théis í a chur go bun na foighde níos mó ná aon uair amháin.

Creideann O’Shea ins an dlí agus déanann sí ‘chuile iarracht é a leanúint mar is cóir. Goilleann sé go mór uirthi nuair nach mbaintear amach cothrom na féinne i riar an chirt. Uair nó dhó agus íospartach ligthe síos ag an gcóras, lig sí uirthi nach bhfaca sí an pobal agus iad ag glacadh an dlí orthu féin – an tráth sin a ionsaíodh Ciarán mar gheall ar Róise a bheith éignithe aige.

Mar dhuine ceannasach i measc an phobail ní mór di í féin a dhealú ó mhuintir na háite.   Fiú ina ham saor, is Garda fós í. Cé go nglacann sí leis mar chuid dá post, bíonn sí uaigneach scaití agus airíonn sí mar strainséir fós sa phobal. Is maith an rud é mar sin go bhfuil sean-chara léi ón choláiste, Laoise, tagtha go Ros na Rún. Tá an bheirt acu an-mhór lena chéile.

Bhí sé deacair ar Imelda nuair a thosaigh Laoise ag dul amach lena hiarfhear céile, Eric, go mór mór agus an bheirt acu ag imeacht thart le chéile taobh thiar dá droim. Dá mhéad olc a bheadh uirthi iad a fheiceáil le chéile, ghoill sé ní ba mhó uirthi nach raibh siad sásta labhairt léi faoi go macánta. Faoi dheireadh, labhair sí amach go neamhbhalbh le Laoise agus tháinigh siad ar réiteach.

In ainneoin a seasamh mar gharda sa phobal, is féidir léi spraoi a bhaint as an saol anois ’s arís. Taitníonn cúpla deoch i dTigh Thaidhg léi agus is maith léi an chraic agus comhluadar leithéidí John Joe ann freisin.