Dee Daly

Aisteoir: Máirín de Buitléir

Clann & Caidrimh: Noreen Mhic Aodha (máthair), John Joe Daly (athair), Katy Daly (deirfiúr), Jay O’Connor (nia), Conall Daly (deartháir), Mack Ó Riain (fear céile).

Slí bheatha: Dlíodóir

Is duine ardnósach, pointeáilte í Deirdre. Tugann sí Dee uirthi féin ach tugann a muintir Deirdre uirthi i gcónaí. Ní raibh sí ag iarraidh teacht go Ros na Rún, is é gur chas sí le Mack agus tháinig sí don bhaile beag ar an gcaoi sin. Ní dúirt sí le Mack fiú gur iníon John Joe í! Bhí sí ag iarraidh fanacht glan ar a teaghlach agus í ag díriú ar a hobair dhlíthiúil i gcathair na Gaillimhe. Is nuair a thug Mack le béile í i nGaudi a tháinig sé chun solais go raibh gaol ag Deirdre leis an gcócaire neamhbhalbh, Katy.
Phos sí Mack i Sraith 21. Bhí lá mór acu, chaith sí gúna bainise álainn, bhí gach uile rud foirfe cé is moite dá caidreamh lena fear céile. Ar lá a bpósta a fuair Dee amach gur chodail Mack agus Katy le chéile. Ní gá a rá ach gur chuir sé seo clann Uí Dhálaigh in achrann a chéile. Ba í a máthair an t-aon foinse sóláis a bhí ag Dee an tráth sin. Is fearr léi cuideachta a máthar ná a hathar, tá sí níos cosúla léi.
Nuair a bhí Dee óg bhíodh sí an-chiúin, staidéarach; an-difriúil óna deaide. D’fhoghlaim sí le léamh an-óg agus muna mbeadh sí i mbun léitheoireachta thuas ina seomra thiocfá uirthi ag siúl ar bhánta áille a ceantar dúchais. Ba leis na Kennedys an monarchan éisc ina mbíodh Noreen ag obair agus d’éirigh Deirdre an-chairdiúil le hiníon s’acu. Bhí teach mór acu siúd ‘s neart airgid le caitheamh ar ghúnaí agus áilleagáin. Théadh Deirdre gach áit leo ag caitheamh saol an mhadra bháin – rud a chuir éad an domhain ar a deirfiúr óg Katy. Ina theannta sin bhíodh Katy ag caitheamh i ndiaidh John Joe ach b’fhearr le Deirdre Ferdia. B’éasca braith ar Fherdia, fear le moladh a bhí ann dár le Deirdre. Ní fhéadfadh an bheirt iníon a bheith níos difriúla óna chéile agus tá siad ag troid ón am sin go dtí an lá atá inniu ann.
Is dlíodóir maith í Dee agus téann muintir Ros na Rún chuici nuair atá comhairle dhlí uathu.