Evan Ó Conghaile

Aisteoir: Colm Ó Fátharta

Clann & Caidrimh: Berni Ní Neachtain (máthair), Liam Ó Conghaile (athair, nach maireann), Máire Uí Chonghaile (seanmháthair), Peadar Ó Conghaile (seanathair, nach maireann), Sarah Uí Fhlatharta (sin-seanmháthair), Jude Uí Neachtain (seanmháthair), Andy Ó Neachtain (uncail), Leanora O’Connor (col ceathrar, nach maireann), Fia Ní Chonghaile (leathdheirfiúr).

Tá Evan béasach, cásmhar agus fonn air i gcónaí daoine a shásamh. Nuair a bhí sé ag fás aníos thuig sé go maith an chaoi a bhreathnódh a mháthair ar aon rud a dhéanfadh sé as bealach mar léiriú uirthi féin. Ina ainneoin sin, tá mísc déanta aige níos mó ná uair amháin agus díoma ar a mháthair dá réir. Tá Evan iontach dílis agus cosantach do Bherni – eisean a tháinig i gcabhair uirthi nuair a d’fhuadaigh Cathal í i Sraith 19.

Mar gheall gur fhás sé suas gan athair, bíonn deacracht aige lena shainiúlacht féin; eiseamláir mhaith sheasmhach dó ina shaol ab ea a sheanathair, Peadar. Peileadóir maith atá ann, imríonn sé ar fhoireann pheile Ros na Rún. Nuair a fuair bainisteoir na foirne bás i Sraith 22 d’iarr na himreoirí eile air a bheith ina bhainisteoir orthu. Ba chúis bhróid í seo do Bherni agus Máire beirt.

Cuireadh déistin ar Evan nuair a thosaigh a mham ag dul amach le cara leis, Briain, atá ar comhaois le Evan. Bhí dúil mhór ag Berni i mBriain ach ba chuma le Evan – ní raibh sé ag iarraidh ceachtar acu a fheiceáil.

Cé gur maith leis a leathdheirfiúr, Fia, cuireann sí soir é scaití leis an gcaoi a chaitheann sí a saol. Bhí argóintí go leor acu i Sraith 22 agus Fia ag fánaíocht thart le Pól agus Máire fágtha i bhfeighil a linbh aici. Tá sé an-mhór lena mhamó agus ní maith leis nuair a chaitheann Fia léi mar seo. Déanann sé iarracht comhairle a leasa a chur ar a leathdheirfiúr – ach mo léan, tá sise chomh ceanndána leis féin.