Labhrás Mac Raghnaill

Aisteoir: Mícheál Ó hAinín

Clann & Caidrimh: Singil.

Slí bheatha: Ball de bhord an Raidió Pobail

Taitníonn rialacha agus rialacháin go mór le Labhrás agus is breá leis iad a chur i bhfeidhm. Is maith leis fuaim a ghlóir féin, agus ní bheadh deacracht dá laghad aige smaointe daoine eile a ghoid agus iad a chur chun cinn mar a chuid féin. Is féidir leis a bheith gnaíúil áfach agus daoine eile a chur roimh a mhianta féin, mar a thaispeáin sé agus gearradh pá á thógáil tráth nach raibh mórán airgid ag an raidió.

Mar chrann taca sa phobal, tá blianta caite aige ag obair san Ionad Pobail agus tá sé ina bhall ar bhord an raidió agus an ionad freisin. Is maith leis cead a chinn a bheith aige agus is minic é le feiceáil ina ghaotaire taghdach nuair a chuirtear ceist faoi chinneadh atá déanta aige. Is minic nach dtuigeann sé daoine, ‘s d’fhéadfá a rá go n-imíonn sé leis agus a dhá shúil dúnta ar an saol scaití.

Is iondúil go ndéanann sé rudaí mar is cóir agus leas an phobail ar intinn aige i gcónaí. É sin ráite, ní bheadh sé i gcoinne rudaí a lúbadh ar mhaithe lena leas féin ‘s bíonn sé an-chompordach ag plámás le polaiteoirí áitiúla ar nós Muireann Uí Gharbháin.

Ó bheith ag obair le chéile san Ionad Pobail tá an-mheas ag Labhrás ar Frances agus nuair nach mbíonn sé á cuir soir, réitíonn siad go maith lena chéile.