Máire Uí Chonghaile

Aisteoir: Máire Uí Dhroighneáin

Clann & Caidrimh: Peadar Ó Conghaile (fear céile, nach maireann), Sarah Uí Fhlatharta (máthair), Séamaí Ó Conghaile (mac, nach maireann), Liam Ó Conghaile (mac, nach maireann), Berni Ní Neachtain (iarpháirtí Liam), Evan Ó Conghaile (garmhac), Vanessa Breathnach (bean mhic), Fia Ní Chonghaile (gariníon), Liam Óg Ó Conghaile (fionnó).

Tá Máire ar nós máthair mhór do ‘chuile dhuine ar an mbaile agus tá sí ina mamó cheart ag cuid mhaith acu leis an ál atá aici féin. Tá cuimse eolais aici faoi gach rud atá ag tarlú i saol gach duine eile. B’éasca di an nuacht áitiúil a fháil fadó agus í i bhfeighil an tsiopa agus oifig an phoist lena fear, Peadar. Ó shin i leith agus í ag obair san ionad leighis agus ag rith B&B ina teach féin i gcaitheamh an ama, níl rún ar an mbaile nach bhfuil cloiste aici.

Théis chomh fiosrach is atá sí, is minic di comhairle a thabhairt do dhaoine, fiú mura mbíonn siad ag iarraidh éisteacht léi. Is duine lách, cineálta í agus tá sí an-bhródúil as a clann. Is maith léi dul ag an Aifreann agus tugann a creideamh sólás di in am an ghátair. Bhásaigh a mac, Liam, go tragóideach i dtine i Sraith 9. Ba é Liam peata beag a mháthair agus ghoill a bhás go mór uirthi. Tá trialacha agus cruatan an tsaoil curtha di ag Máire le cúnamh óna fear céile dílis, Peadar. I Sraith 21 bhásaigh Peadar go tobann agus fágadh Máire croíbhriste.

Tá Berni thart le tacú léi i gcónaí agus tá caidreamh maith aici le hiníon Pheadair, Laoise. Tá sí an-mháthairiúil agus tá an-chion aici ar a garpháistí Evan agus Fia. D’fhéadfá a rá go ndéanann sí an iomarca peataireacht ar Fhia scaití agus an iomarca saoirse á tabhairt aici di. Is ag Máire a bhíonn mac Fhia fágtha nuair a bhíonn fonn uirthi éalú ón mbaile ar feadh píosa. B’fhéidir go dtiteann sé uirthi an iomarca feighlíochta a dhéanamh ar an bpáistín óg ach dhéanfadh sí rud ar bith dá clann.