Vince de Búrca

Aisteoir: Paul McCloskey

Clann & Caidrimh: Caitríona Ní Loideáin (Páirtnéir), Donncha de Búrca (mac, nach maireann), Róise de Búrca (Iníon), Ríona de Búrca (Iníon), Sophie de Búrca, Nancy (deirfiúir), Gerry (deartháir céile, nach maireann), Maitiú (garmhac, nach maireann).

Slí bheatha: Úinéir Siopa / Grianghrafadóir.

Duine tomhaiste é Vince a bhfuil tréith an ionracais agus na cothromaíochta ann; is féidir brath air a bheith muiníneach. Is iondúil go mbíonn caidreamh dainséarach aige le mná, ach nuair a éiríonn leis i gcúrsaí seirce is deacair leis cloí le caidreamh buan aonair. In ainneoin na ndeacrachtaí a thagann ina threo, d’éirigh leis a theacht tríothu i gcónaí, rud nach raibh éasca i bhfianaise ar tharla dó ina shaol seirce agus lena ghasúir.

Bhí sé ina phíolóta san am a caitheadh agus tá grá ollmhór aige don cheol.

Tá fadhb aige féin agus Caitríona fanacht dílis dá chéile.

Thug sé cúnamh do Thadhg deireadh a chuir le Andy agus tá air an rún sin a chrochadh leis don chuid eile dá saol.